store.repair2u.com

Your Shopping Cart
รถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

   

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
img
img
img
img

You are here: Home
แจ้งการชำระเงิน

Required *


แบบฟอร์มแจ้งการชำระเงินสำหรับผู้ชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

 

หมายเหตุ
* ห้าม! โอนเงินผ่านเครื่อง ATM ที่กระดาษบันทึกรายการหมด เพราะท่านจะไม่มีหลักฐานในการแจ้งยืนยันการโอนเงิน
และโปรดเก็บใอนเงินไว้เป็นหลักฐานการชำระเงินด้วยครับ

 

* กรุณาโอนเงินเป็นเศษสตางค์เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบครับ

 

กรุณาเลือก 1 ธนาคารที่โอนเงิน

  Refresh Captcha  
Error Character is not valid.
   

Currency Selector